CREDO Cirkevný spevácky zbor v Košiciach - Šaci

Naposledy aktualizované

Naše akcie

SOBÁŠE:

-

OSTATNÉ AKCIE

15.12.2010 15:00 - Predvianočné vystúpenie pod jedličkou pred MÚ v Ke - Šaci

3.7.2011 - Odpustová slávnosť v Onokovciach na Ukrajine