CREDO Cirkevný spevácky zbor v Košiciach - Šaci

Naposledy aktualizované

Naša tvorba

Credo 5 - Chrámové ticho

rok: 2009 (naše najnovšie CD)
"Chrámové ticho..."
2009 (CD)

Skladby:

1. Chrámové ticho
2. Chváľme
3. Ježiš, Ty si ma poznal
4. Do tmy na svet
5. Pane, príjmi ma
6. Zvelebujte Pána
7. Vezmi si môj život
8. Môj Ježiš si spásou
9. Tebe patrí chvála
10. Obeta srdca
11. Ave Mária - J.S Bach
12. Po matke zdedený ruženec
13. Ave Mária - F. Schubert
14. Život s láskou